Lokalkrafta er ein straumallianse mellom dei lokale kraftleverandørane.

 
Kraftbonde.jpg

Formålet med alliansen er å ta vare på lokal kompetanse,
arbeidsplasser og lokalsamfunna. Ein nasjonal
kraftleverandør med lokal tilhøyrlighet.
 

Kva står vi for?

lk_sol.png

Engasjement

I Lokalkrafta veit me verdien av å 
halde på lokalt engasjement. 
Kvar dag arbeide me for å ta del
 i lokal utvikling både i næring, 
idrett og kultur. Som kunde hjå
oss er du også med å støtta
alle dei lokale heltane.
 

lk_hjerte.png

Våre verdiar

Me trur på hardt arbeid, godt
humør, kjærleik til naturen og
ikkje minst samhald og omsorg
for folk. Med andre ord - me er
bygd opp av dei gode verdiane
 frå dei små lokalsamfunna rundt
om i vakre Noreg.
 

lk_lyn.png

Visste du at?

Me samhandlar med lokale
kraftbønder og småkraftverk i
våre lokalsamfunn. Nokre kraftbønder
driv fruktproduksjon eller
husdyrshald i tillegg, mens andre
berre driv med kraftproduksjon.

 

Kvinnherad.jpg

Kvinnherad Energi

Kvinnherad er ein kommune i
Hordaland, ved inngangen til Hardangerfjorden.

Administrasjonen ligg i
Dimmelsvik, 5 km sør for
Rosendal.


kelogofa.jpg
Hardanger2.jpg

Hardanger Energi

Hardanger Energi AS er eit
kommunalt eigd aksjeselskap med
omlag 40 tilsette, som ligg i storslått
natur i vakre Hardanger.

Administrasjonen ligg i Kinsarvik
med avdelingskontor i Jondal, då
med montørstasjonar på Utne, i Ulvik,
Eidfjord, Jondal og i Kinsarvik.

energiselskapet_hardanger_symbol.jpg
Odda2.jpg

Odda Kraft

Odda Kraft AS er eindel av konsernet Odda Energi, og er eigd av
Odda kommune. Administrasjonen ligg i Odda; i hjarta av Hardanger, med Folgefonna og Hardangervidda som nabo. Odda Energi har tilsaman 29 tilsette
med kontor i Odda og Røldal.

OE2.jpg