Hyttestraum

 
AdobeStock_24749977-min.jpg

Få straum til hytta levert frå nokon i nærleiken, eller ein anna lokal straumleverandør. Levert frå kjekke folk i flott natur rett i hytteveggen.

Bilde hyttestraum.png

Kvifor velje hyttestraum?

Straum til alt du treng på hytta. Vi produserar
energi frå naturen i nærleiken og levere straum til deg på hytta di.
Vi gjev personleg service og støtter lokal idrett og kultur.

Vilkår
Marknadspris/innkjøpspris. Du betalar det som det kostar å handla krafta på kraftbørsen. Månadleg faktura.

Prisar
Marknadspris/innkjøpspris
+ påslag 6,87 øre/kWh

…Og ikkje noko meir

Bilde hyttestraum.png

Kvifor velje hyttestraum?

Straum til alt du treng på hytta. Vi produserar
energi frå naturen i nærleiken og levere straum til deg på hytta di.
Vi gjev personleg service og støtter lokal idrett og kultur.

Vilkår
Straum til gjennomsnittlig spotpris, prisen følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen (NordPool). Inga bindingstid og etterskotvis avrekning

Prisar
Marknadspris/innkjøpspris
+ påslag 6,25 øre/kWh

Bilde hyttestraum.png

Kvifor velje hyttestraum?

Straum til alt du treng på hytta. Vi produsere
energi frå naturen i nærleiken og levere straum til deg på hytta di.
Vi gjev personleg service og støtter lokal idrett og kultur.

Vilkår

Innkjøpspris er en oversiktlig og enkel avtale som løpende følger markedsprisen på strøm og el-sertifikater. Innkjøpsprisen er vår kostnad for kjøp av kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot ved et forbruksveid gjennomsnitt måned for måned sammen med innkjøpskostnader.  Du mottar månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Betalingsvilkår er 14 dagers betalingsfrist. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist. Ved endring av offentlig avgifter/gebyrer blir bruttoprisen justert i hht denne endring.

Prisar

Innkjøpspris med påslag 5,9 øre/kwh inkl. mva og fast månedleg beløp på kr 39,- inkl. mva.

Påslaget inkluderar lovpålagte el-sertifikater. Påslaget fastsettes kvar månad.

Bilde hyttestraum.png

Kvifor velje hyttestraum?

Straum til alt du treng på hytta. Vi produserar
energi frå naturen i nærleiken og levere straum til deg på hytta di.
Vi gjev personleg service og støtter lokal idrett og kultur

Priser

Innkjøpspris + påslag på 6,99 øre/kWh, og eit fastbeløp på kr. 25,- per

Vilkår

Du betalar det same for straumen, som vi kjøper den inn for. Prisen er vekta for forbruket i vårt område i perioden. Månadleg, etterskotsvis fakturering.

Bilde hyttestraum.png

Kvifor velje hyttestraum?

Straum til alt du treng på hytta. Vi produsere
energi frå naturen i nærleiken og levere straum til deg på hytta di.
Vi gjev personleg service og støtter lokal idrett og kultur.

Priser

NordPool Spot + påslag 7,0 øre/kWh inkl. mva. Ingen fastbeløp.

Vilkår

Strøm til gjennomsnittlig spotpris, prisen følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen (NordPool). Ingen bindingstid og ettersskudvis avrekning

Ingen etableringspris

Ingen bindingstid

 

Enkelt å byte

Det koster ingenting å skifte kraftleverandør, og du kan bytte leverandør så ofte du måtte ynskje

wizard_lokalkrafta_step1v2.png
wizard_lokalkrafta_step3v2.png

 

hyttestraum_bonde.jpg

Møt ein kraftbonde

Sjur E. Børve
Sjur er født 1947, pensjonert
gardbrukar med vasskraftverk
på garden. Sjur har overdratt
gardsbruket til sonen Eirik.
I tillegg til gardsdrift, har det
kome eit kraftverk på bruket.

Dette kraftverket er bygd og vert
drifta av ein profesjonell part,
men saman med naboane vil
Eirik få eit utbyte frå den nye
reine kraftproduksjonen.