Bustadstraum

 
forside_boligs.jpg

Få straum til heimen levert frå nokon i nærleiken, eller ein anna lokal kraftleverandør. Levert frå dei lokale heim til deg.

Boligstraum2c.jpg

Kvifor velje bustadstraum?

Kvardagstraum til alt du treng i heimen din. Det vert produsert energi frå naturen i nærleiken og levert straum heim til deg, anten du er nært eller langt unna. Me gjev personleg service og støttar lokalsamfunnet.

Vilkår
Marknadspris/innkjøpspris. Du betalar det som det kostar å handla krafta på kraftbørsen. Månadleg faktura.

Prisar
Marknadspris/innkjøpspris
+ påslag 6,87 øre/kWh

Boligstraum2c.jpg

Kvifor velje bustadstraum?

Kvardagstraum til alt du treng i heimen din. Det vert produsert energi frå naturen i nærleiken og levert straum heim til deg, anten du er nært eller langt unna. Me gjev personleg service og støttar lokalsamfunnet.

Vilkår

Straum til gjennomsnittlig spotpris, prisen følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen (NordPool). Inga bindingstid og etterskotvis avrekning

Prisar
Marknadspris/innkjøpspris
+ påslag 6,25 øre/kWh

Boligstraum2c.jpg

Kvifor velje bustadstraum?

Kvardagstraum til alt du treng i heimen din. Det vert produsert energi frå naturen i nærleiken og levert straum heim til deg, anten du er nært eller langt unna. Me gjev personleg service og støttar lokalsamfunnet.

Vilkår

Innkjøpspris er en oversiktlig og enkel avtale som løpende følger markedsprisen på strøm og el-sertifikater. Innkjøpsprisen er vår kostnad for kjøp av kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot ved et forbruksveid gjennomsnitt måned for måned sammen med innkjøpskostnader.  Du mottar månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Betalingsvilkår er 14 dagers betalingsfrist. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist. Ved endring av offentlig avgifter/gebyrer blir bruttoprisen justert i hht denne endring.

 

Prisar

Innkjøpspris er fortiden med påslag 5,9 øre/kwh inkl. mva og fast månedlig beløp på kr 39,- inkl. mva.

Påslaget inkluderer lovpålagte el-sertifikater.

          

Ingen etableringspris

Ingen bindingstid

 

Det er enkelt å bytte til oss

Det koster ingenting å skifte kraftleverandør, og du kan bytte leverandør så ofte du måtte ynskje

wizard_lokalkrafta_step1v2.png
wizard_lokalkrafta_step2v2.png
wizard_lokalkrafta_step3v2.png

 

hyttestraum_bonde.jpg

Møt ein kraftbonde

Sjur E. Børve
Sjur er født 1947, pensjonert
gardbrukar med vasskraftverk
på garden. Sjur har overdratt
gardsbruket til sonen Eirik.
I tillegg til gardsdrift, har det
kome eit kraftverk på bruket.

Dette kraftverket er bygd og vert
drifta av ein profesjonell part,
men saman med naboane vil
Eirik få eit utbyte frå den nye
reine kraftproduksjonen.